Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8

III RC 85/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Sygn. akt III RC 85/17 POSTANOWIENIE Dnia 9 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Anna Jamróz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. P. przeciwko S. P. o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny postanawia: udzielić zabezpieczenia na czas trwania niniejszego postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego S. P. do świadczenia na rzecz powódki G. P. kwot po 1500 zł (tysiąc pięćset zł
Czytaj więcej»

I C 1097/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieważna jest umowa przewłaszczenia o ile nie określa przedmiotów przewłaszczenia poprzez wskazanie cech charakterystycznych dla przedmiotów przewłaszczanych i wyodrębnienie ich z majątku dłużnika w sposób niewątpliwy nawet dla nierzetelnego dłużnika
Sygn. akt I C 1097/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz Protokolant: stażysta Krystian Różyc po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2016 r. w Jaworznie na rozprawie sprawy z powództwa B. W. (1) , D. W. (1) i A. H. (1) przeciwko pozwanej A. R. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 22 sierpnia 2013 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Jaworznie pod sygnaturą I.Nc
Czytaj więcej»

III RC 181/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 181/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Dudek Protokolant: st.sekr.sądowy Mariola Gregorczyk po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 roku w Jaworznie na rozprawie sprawy 1. z powództwa S. M. przeciwko małoletniemu P. M. reprezentowanemu przez matkę K. B. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 2. oraz z powództwa małoletniego P. M. repr
Czytaj więcej»

III RC 158/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Sygn. akt III RC 158/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jamróz Protokolant: starszy sekretarz sądowi Kamila Zagórowska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. N. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - matkę - M. J. przeciwko Z. N. o alimenty 1 zasądza od pozwanego Z. N. na rzecz małoletniej p
Czytaj więcej»

IV P 92/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Zapis umowy [o zakazie konkurencji], w części, w której pozbawiają pracownika powstrzymującego się od zarobkowania z powodu podpisanego zakazu konkurencji należnego mu odszkodowania, z uwagi na nie wywiązanie się z innych obowiązków pracowniczych należy uznać za nieważne - na zasadzie art. 58 § 3 k.c. Ocena przeciwna stawiałaby pracownika (...)
Sygn. akt IV P 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Michalik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Paluch po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 roku w Jaworznie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko Biuro- (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Biuro- (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. na rzecz powoda A. B.
Czytaj więcej»

III RC 181/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 181/15 UZASADNIENIE Powód S. M. pozwem z dnia 4 maja 2015r. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na nim względem małoletniego syna P. M. od dnia 1 marca 2015r. Na uzasadnienie podał, iż od dnia 27 lutego 2015r. sprawuje opiekę nad synem. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaworznie zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z wniosku S. M. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim syne
Czytaj więcej»

II K 621/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 621/14 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Zamościu oskarżył M. M. o to, że: I w dniu 16 czerwca 2013 roku w G. , woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. W. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 1500 złotych w ten sposób, że oferując do sprzedaży na portalu internetowym allegro.pl aparat telefoniczny marki S. (...) , nie wywiązał się z warunków umowy, wprowadzając w błąd w/w pokrzywdzonego co do zamiaru i możliwości sprzedaży w/w apa
Czytaj więcej»

II K 621/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 621/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie , Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Wysocki Protokolant: Małgorzata Mauch w ob e cności Prokuratora Rejonowego w Jaworznie – J. N. po rozpoznaniu w dniach 01 czerwca 2015 r., 07 grudnia 2015 r. w J. sprawy M. M. ur. (...) w W. , syna A. i H. zd. L. oskarżonego o to, że: I w dniu 16 czerwca 2013 roku w G. , woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątko
Czytaj więcej»