Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8

I C 1097/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-02-05

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieważna jest umowa przewłaszczenia o ile nie określa przedmiotów przewłaszczenia poprzez wskazanie cech charakterystycznych dla przedmiotów przewłaszczanych i wyodrębnienie ich z majątku dłużnika w sposób niewątpliwy nawet dla nierzetelnego dłużnika
Sygn. akt I C 1097/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Jamróz Protokolant: stażysta Krystian Różyc po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2016 r. w Jaworznie na rozprawie sprawy z powództwa B. W. (1) , D. W. (1) i A. H. (1) przeciwko pozwanej A. R. o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 22 sierpnia 2013 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Jaworznie pod sygnaturą I.Nc
Czytaj więcej»

III RC 85/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Sygn. akt III RC 85/17 POSTANOWIENIE Dnia 9 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Anna Jamróz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. P. przeciwko S. P. o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny postanawia: udzielić zabezpieczenia na czas trwania niniejszego postępowania poprzez zobowiązanie pozwanego S. P. do świadczenia na rzecz powódki G. P. kwot po 1500 zł (tysiąc pięćset zł
Czytaj więcej»

III RC 158/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Sygn. akt III RC 158/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Jamróz Protokolant: starszy sekretarz sądowi Kamila Zagórowska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. N. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego - matkę - M. J. przeciwko Z. N. o alimenty 1 zasądza od pozwanego Z. N. na rzecz małoletniej p
Czytaj więcej»

III RC 181/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 181/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Dudek Protokolant: st.sekr.sądowy Mariola Gregorczyk po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 roku w Jaworznie na rozprawie sprawy 1. z powództwa S. M. przeciwko małoletniemu P. M. reprezentowanemu przez matkę K. B. o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 2. oraz z powództwa małoletniego P. M. repr
Czytaj więcej»

IV P 92/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-08-03

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Zapis umowy [o zakazie konkurencji], w części, w której pozbawiają pracownika powstrzymującego się od zarobkowania z powodu podpisanego zakazu konkurencji należnego mu odszkodowania, z uwagi na nie wywiązanie się z innych obowiązków pracowniczych należy uznać za nieważne - na zasadzie art. 58 § 3 k.c. Ocena przeciwna stawiałaby pracownika (...)
Sygn. akt IV P 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Michalik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Paluch po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2016 roku w Jaworznie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko Biuro- (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Biuro- (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. na rzecz powoda A. B.
Czytaj więcej»

III RC 181/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 181/15 UZASADNIENIE Powód S. M. pozwem z dnia 4 maja 2015r. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na nim względem małoletniego syna P. M. od dnia 1 marca 2015r. Na uzasadnienie podał, iż od dnia 27 lutego 2015r. sprawuje opiekę nad synem. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaworznie zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z wniosku S. M. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim syne
Czytaj więcej»

II K 621/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 621/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Jaworznie , Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Wysocki Protokolant: Małgorzata Mauch w ob e cności Prokuratora Rejonowego w Jaworznie – J. N. po rozpoznaniu w dniach 01 czerwca 2015 r., 07 grudnia 2015 r. w J. sprawy M. M. ur. (...) w W. , syna A. i H. zd. L. oskarżonego o to, że: I w dniu 16 czerwca 2013 roku w G. , woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątko
Czytaj więcej»

II K 621/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Jaworznie

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 621/14 UZASADNIENIE Prokurator Rejonowy w Zamościu oskarżył M. M. o to, że: I w dniu 16 czerwca 2013 roku w G. , woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził D. W. do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 1500 złotych w ten sposób, że oferując do sprzedaży na portalu internetowym allegro.pl aparat telefoniczny marki S. (...) , nie wywiązał się z warunków umowy, wprowadzając w błąd w/w pokrzywdzonego co do zamiaru i możliwości sprzedaży w/w apa
Czytaj więcej»