Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 181/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Jaworznie z 2016-01-12

Sygn. akt III RC 181/15

UZASADNIENIE

Powód S. M. pozwem z dnia 4 maja 2015r. wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ciążącego na nim względem małoletniego syna P. M. od dnia 1 marca 2015r. Na uzasadnienie podał, iż od dnia 27 lutego 2015r. sprawuje opiekę nad synem.

Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Jaworznie zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z wniosku S. M. o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem P. M.. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Jaworznie podjął postępowanie w sprawie. Pozwem z dnia 1 grudnia 2015r. S. M. działając imieniem małoletniego syna P. M. wzniósł o ustalenie na jego rzecz alimentów w wysokości 700 zł miesięcznie od pozwanej K. B. (1) poczynając od dnia 1 marca 2015r. Zarządzeniem z dnia 2 grudnia 2015r. oba żądania złożone przez S. M. połączono do wspólnego rozpoznania. W odpowiedzi na pozew z dnia 23 grudnia 2015r. pozwana K. B. (1) wniosła o oddalenie żądania alimentów na rzecz syna P. M..

Na rozprawie w dniu 29 grudnia2015r. powód podtrzymał żądania pozwu, a pozwana K. B. (1) wyraziła zgodę na uchylenie alimentów na rzecz małoletniego P. M. oraz o oddalenie powództwa o ustalenie alimentów na rzecz syna P. M..

Sąd ustalił co następuje:

Małoletni P. M., który urodził się w dniu (...)r. pochodzi z nieformalnego związku (...). Na mocy ugody z dnia 19 listopada 2012r. zawartej przez strony przed Sądem Rejonowym w Jaworznie S. M. zobowiązał się łożyć na rzecz syna P. M. alimenty w wysokości po 250 zł miesięcznie płatne do rąk matki K. B. (1). Wówczas K. B. (1) zamieszkiwała ze swoimi rodzicami i z małoletnim P. M., który liczył 10 miesięcy, był zdrowy i prawidłowo się rozwijał. Chłopiec cierpiał na atopowe zapalenie skóry. Nie wymagał zakupu leków ale wymagał stosowania szczególnych kosmetyków. Matka małoletniego otrzymywała zasiłek na małoletnią córkę J. B. w wysokości 68 zł miesięcznie. K. B. (1) prowadziła wspólnie z rodzicami gospodarstwo domowe, którzy oboje pracowali zarobkowo. K. B. (1) była zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku,. Stawiała się okresowo do PUP. Na wyżywienie dla syna wydawała około 280 zł miesięcznie. Odzież zakupywała co miesiąc za 90 zł miesięcznie. Na pampersy wydawała około 80 zł miesięcznie a na pozostałe środki kosmetyczne 50 – 60 zł w skali miesiąca.

Wówczas S. M. oprócz małoletniego P. M. miał jeszcze na utrzymaniu Ł. M. który ma 7 lat i pochodził z pierwszego małżeństwa, na którego płacił alimenty po 300 zł miesięcznie. Ojciec dziecka na zakup leków na alergię wydawał około 150 zł. miesięcznie. S. M. zamieszkiwał sam w mieszkaniu w bloku, które wynajmował od znajomego swojego ojca. Ponosił koszty czynszu i opłat mieszkaniowych w wysokości 550 zł czynszu, 90 zł prąd i Gaz 60 zł butla co dwa miesiące. S. M. zatrudniony był w firmie (...), będącej podwykonawca na Kopalni (...) i za wrzesień otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1.070 zł. Na dojazdy do pracy nie przeznaczał pieniędzy, na swoje wyżywienie wydawał około 400 zł miesięcznie. Odzież dla siebie zakupywał w sklepach z tanią odzieżą za 20 zł miesięcznie. Na środki czystości i chemię gospodarczą wydawał 50 zł. Telefon komórkowy 30 zł miesięcznie. Posiadał zadłużenia u Komornika w wysokości 48.000 zł i spłacał je minimum po 200 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Jaworznie o sygn. III RC 495/12)

Od dnia 27 lutego 2015r. małoletni P. M. zamieszkał ze swoim ojcem S. M., jego ówczesną partnerką A. L., a obecną współmałżonką, jej synem J. N. liczącym 7 lat. Sytuacja miała być przejściowa, gdyż pozwana K. B. (1) nie była w stanie sprostać finansowemu obowiązkowi utrzymania dziecka. Z czasem okazało się, iż małoletni powód pozostał u swojego ojca na stałe. Obecnie małoletni zamieszkuje z ojcem S. M., przyrodnim bratem Ł. M. w wieku 10 lat, który po śmierci swojej matki przeszedł pod opiekę ojca S. M., J. N., synem żony ojca oraz N. L. będącą córką A. L., która przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a jedynie na dni wolne od nauki jest w domu rodzinnym. Rodzina zajmuje mieszkanie w bloku, będące własnością A. L.. W dniu 12 grudnia 2015r. S. M. zawarł z A. L. związek małżeński. Małoletni P. M. ma 4 lata życia. Od sierpnia 2015 roku pozostaje pod kontrola neurologa i przyjmuje na stałe lek o nazwie D., którego koszt wynosi 30 zł miesięcznie. Ponadto z uwagi na alergię wymaga stosowanie emolientów, których koszt wynosi 35 zł co 1,5 miesiąca. Od dwóch miesięcy małoletni powód przyjmuje preparaty zwiększające odporność, których koszt wynosi 20 zł miesięcznie. Chłopiec od marca 2015 roku uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 7 w J.. Wydatki związane z rozpoczęciem roku przedszkolnego we wrześniu 2015 roku ojciec dziecka określił na 350 zł. Opłata stała za pobyt małoletniego powoda w przedszkolu wynosi 150 zł miesięcznie. Małoletni powód do przedszkola uczęszcza pieszo. S. M. pozostaje w stałym leczeniu neurologicznym i psychiatrycznym, gdyż w maju 2015 roku przebył udar oraz doznał urazu kręgosłupa w pracy. Na zakup leków psychiatrycznych wydaje 50 zł kwartalnie, a na leki od neurologa 60-150 zł miesięcznie. Ojciec dziecka zatrudniony jest w firmie (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. jako ślusarz pod ziemią. Od maja 2015 roku S. M. przebywa na zwolnieniu L-4 i uzyskuje zasiłek chorobowy w wysokości 1700-1900 zł miesięcznie. Na zakup leków przeciwbólowych wydaje około 50 zł miesięcznie. Współmałżonka A. L. zatrudniona jest w sklepie (...) w S. jako sprzedawca. Od października 2015 roku przebywa na zwolnieniu L-4 i tytułem zasiłku chorobowego pobiera około 1000 zł miesięcznie. A. L. wynagrodzenie ma obciążone egzekucją komorniczą. S. M. podał iż koszt wyżywienia w rodzinie wynosi 1700 zł miesięcznie, z czego na rzecz małoletniego P. M. w zakresie wyżywienia i środków czystości wydawane jest 400 zł miesięcznie. Na odzież i obuwie dla chłopca przeznaczane jest około 100 zł miesięcznie, na zabawki i wyjścia rekreacyjne około 100 zł miesięcznie. A. L. pobiera na syna J. N. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu jego niepełnosprawności w wysokości 153 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny w wysokości 106 zł oraz alimenty na syna w wysokości 500 zł miesięcznie. Ojciec powoda odzież i obuwie zakupuje dla siebie bardzo rzadko, na swoje środki czystości wydaje 20-30 zł miesięcznie, na telefon komórkowy 100 zł miesięcznie. W prowadzonym gospodarstwie domowym na zakup chemii gospodarczej wydawane jest około 200 zł miesięcznie. Opłaty mieszkaniowe za zajmowany lokal stanowi opłata czynszowa w wysokości około 400 zł miesięcznie, opłata za energię 216 zł miesięcznie, opłata za internet z telewizją kablową 75 zł miesięcznie, butla z gazem 40-50 zł miesięcznie. A. L. opłaca swoje ubezpieczenie w wysokości 70 zł miesięcznie, swój telefon komórkowy w kwocie 85 zł miesięcznie. S. M. spłaca zadłużenie z okresu poprzedniego związku małżeńskiego w wysokości 50000 zł w miesięcznej racie w kwocie 300 zł. A. L. spłaca kredyt zaciągnięty na remont mieszkania w wysokości 600 zł miesięcznie.

(dowód: zaświadczenie z Przedszkola Miejskiego nr 7 w J. k-22; zaświadczenie lekarskie k-23; rachunek opłaty czynszowej k-24, rachunek za energię k-25; wydruk z rachunku bankowego powoda k-26-28; faktury z aptek k-30-35; zeznania powoda S. M. k-40,41).

Pozwana K. B. (1) zamieszkuje ze swoja córką J. B. w wynajmowanym od kwietnia 2015 roku od kuzynki swojej matki mieszkaniu w S.. Prowadzi z dzieckiem samodzielne gospodarstwo domowe. Nie pozostaje w żadnym nieformalnym związku. J. B. obecnie liczy 5 lat i od września 2015 roku uczęszcza do Przedszkola nr (...) w S., za które opłata stała wynosi 150 zł miesięcznie. Dziewczynka nie jest leczona na stałe. Pozwana również nie pozostaje w stałym leczeniu. K. B. (1) od kwietnia 2015 roku podejmuje na terenie S. prace dorywcze. Od tamtego okresu pozwana zarejestrowana była przez 2-3 miesiące w PUP w S., jednak się wyrejestrowała z uwagi na podejmowana pracę. W okresie od 9 października 2015r. do 30 listopada 2015r. pozwana podejmowała pracę na umowę zlecenie w postaci usług porządkowo-czystościowych w firmie (...).-US” Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o. o. w K., gdzie za miesiąc październik uzyskała dochód w wysokości 500 zł brutto. W grudniu 2015 roku K. B. (1) zatrudniona była jako osoba do wykładania towaru z czego uzyskała dochód w wysokości 500 zł. Pozwana podała, iż na swoje i córki wyżywienie przeznacza około 250 zł miesięcznie, przy czym koszty w tym zakresie minimalizuje z uwagi na brak środków finansowych. Pozwana korzysta z pomocy żywieniowej swoich rodziców, u których jada czasami obiady. Na zakup dla siebie odzieży i obuwia wydaje 200 zł co dwa miesiące. Na odzież dla córki wydaje również 200 zł co dwa miesiące. Pozwana na środki czystości i chemię gospodarczą przeznacza około 100 zł miesięcznie, na swój telefon komórkowy 80 zł miesięcznie. K. B. (1) na wynajem zajmowanego mieszkania nie posiada pisemnej umowy, opłaca energię elektryczną i wodę w wysokości około 200 zł miesięcznie. Czasami wręcza właścicielce mieszkania tytułem odstępnego kwotę 50 zł. Pozwana nie posiada zadłużeń. K. B. korzysta z pomocy MOPS w S.. Pozwana pobiera na córkę zasiłek rodzinny w wysokości 118 zł oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185 zł miesięcznie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy okoliczne urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji proponując najczęściej wynagrodzenie w wysokości 1750 zł brutto miesięcznie. Od momentu przejścia dziecka pod opiekę ojca pozwana nie łoży na utrzymanie syna żadnych środków finansowych oraz rzeczowych.

(dowód: decyzja z MOPS w S. k-36,37; umowa zlecenie k-39; oferty pracy z PUP w C., S., M. k- 39 a; zeznania pozwanej K. B. (1) k-41,42).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań powoda i pozwanej, jak również zgromadzonych w przedmiotowej sprawie dowodów z dokumentów, na które składają się: akta Sądu Rejonowego w Jaworznie o sygn. III RC 495/12, zaświadczenie z Przedszkola Miejskiego nr 7 w J., zaświadczenie lekarskie dotyczące małoletniego powoda, rachunek opłaty czynszowej, rachunek za energię, wydruk z rachunku bankowego powoda, faktury z aptek decyzja z MOPS w S., umowa zlecenie pozwanej, oferty pracy z PUP w C., S., M., których wiarygodności nie kwestionowała żadna ze stron.

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda i pozwanej jako logicznym, spójnym, wzajemnie się uzupełniającym, a także znajdującym potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną rozstrzygnięcia Sądu stanowią przepisy art. 138 k.r.o w związku z art. 133§1 k.r.o. oraz art. 135 k.r.o.

Przepis art. 133§ 1 k.r.o. stanowi, iż rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania. Zakres tych świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, o czym stanowi art. 135 k.r.o.

Zgodnie zaś z treścią art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków każda ze stron może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie od daty ustalenia poprzednich alimentów, czyli od 19 listopada 2012 r. niewątpliwie nastąpiła zmiana stosunków, o jakiej stanowi art. 138 k.r.o., a występuje ona po stronie małoletniego P. M., który od 27 lutego 2015r. przeszedł pod opiekę swojego ojca S. M., który przejął całościowe pokrywania kosztów utrzymania syna.

Sąd uznał, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, iż żądanie wniesione przez ojca dziecka S. M. zarówno w zakresie uchylenia obowiązku alimentacyjnego ciążącego na nim względem małoletniego syna P. M. jak i ustalenia alimentów na rzecz dziecka od pozwanej K. B. (1) zasługuje na uwzględnienie. Pierwsze żądanie jest zasadne z uwagi na okoliczność, iż w dacie ustalania alimentów od ojca na rzecz dziecka, chłopiec pozostawał pod opieka swojej matki K. B. (2), a rodzice dziecka zamieszkiwali odrębnie, co wymagało partycypacji ojca dziecka w kosztach miesięcznego jego utrzymania. Co do drugiego żądania niewątpliwie na pozwanej K. B. (1) ciąży obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania swojego małoletniego syna, a obowiązek ten winien mieścić się w granicach jej możliwości finansowych. Sąd stoi na stanowisku, iż obiektywne możliwości zarobkowe matki dziecka są niższe aniżeli uposażenie uzyskiwane przez ojca dziecka. Fakt ten nie zwalnia jednak matki chłopca od obowiązku jej przyczyniania się do zaspakajania finansowych potrzeb utrzymania P. M.. Koszty usprawiedliwionego utrzymania małoletniego powoda podawane przez jego ojca sięgają kwoty 720 zł w skali miesiąca, przy czym na zakup leków 70 zł średniomiesięcznie, na wyżywienie i środki czystości 400 zł miesięcznie, na odzież 100 zł miesięcznie, na opłatę stałą w przedszkolu 150 zł miesięcznie. Ojciec powoda nie był w stanie podać dokładnych kosztów własnego utrzymania, wskazując, iż na swoje leki oraz środki czystości i opłatę za telefon komórkowy wydaje 180 zł miesięcznie. Na opłaty mieszkaniowe, w których partycypuje składa się opłata za czynsz 400 zł, za energie elektryczną 216 zł, za telewizję (...) z internetem 75 zł oraz butlę z gazem 50 zł miesięcznie. Jednocześnie ojca powoda obciąża spłata zadłużenia w kwocie 300 zł miesięcznie.

Pozwana K. B. (1) z uwagi na uzyskiwane dochody z prac dorywczych w wysokości 500 zł oraz zasiłki pobierane na rzecz córki J. B. minimalizuje miesięczne koszty własnego i dziecka utrzymania. Zdaniem Sądu pozwana jako osoba młoda, zdrowa jest w stanie podjąć pracę w pełnowymiarowym czasie pracy i uzyskiwać z niej wynagrodzenia na poziomie najniższego miesięcznego wynagrodzenia jakie pracodawcy oferują dla osób bez kwalifikacji w okolicznych urzędach pracy, zatem na poziomie 1750 zł brutto w skali miesiąca. Również przeszkodą w podjęciu pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu pracy nie jest opieka na córką J. B., gdyż ta objęta jest opieką przedszkolną. K. B. (1) winna mieć świadomość, iż okoliczność iż P. M. zamieszkuje ze swoim ojcem nie zwalnia jej z obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania wspólnego dziecka.

Zdaniem Sądu pozwana powinna swój budżet domowy planować w sposób racjonalny, aby móc sprostać obowiązkowi alimentacyjnemu względem małoletniego P. M. w sposób pozwalający na prawidłowy rozwój chłopca i życie na odpowiednim poziomie.

Sąd uznał, iż pozwana jest w stanie partycypować w kosztach utrzymania małoletniego powoda w wysokości 250 zł miesięcznie i kwota ta mieści się w granicach realnych możliwości finansowych pozwanej, która posiada na utrzymaniu i wychowaniu kolejne małoletnie dziecko, tj. J. B.. Natomiast uwzględnienie żądania strony powodowej powyżej tej kwoty zdaniem Sądu spowodowałyby powstanie po stronie pozwanej stanu niedostatku. Nadto nie należy zapominać o tym, iż obowiązek utrzymania małoletniego dziecka ciąży na obojgu rodzicach, zatem ojciec powoda, który również podejmuje zatrudnienie, nie może całego ciężaru utrzymania syna przerzucić na osobę pozwanej. S. M. powinien również przeznaczać ze swoich dochodów środki finansowe na utrzymanie dziecka, co na marginesie czyni w sposób nieprzerwany od momentu przejęcia opieki nad chłopcem. Dlatego też Sąd uznał żądanie alimentów na małoletniego powyżej kwoty 250 zł miesięcznie za zbyt wygórowane oraz nie znajdujące potwierdzenia w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Ze wskazanych powyżej powodów Sąd z datą 1 marca 2015r. uchylił obowiązek alimentacyjny ciążący na S. M. względem małoletniego P. M., a także ustalił alimenty na rzecz małoletniego powoda na kwotę po 250 zł miesięcznie, a od daty 1 września 2015r. od pozwanej K. B. (1), a w pozostałym zakresie oddalił powództwo.

Sąd o kosztach sądowych orzekł w oparciu o art. 102 kpc, uwzględniając wynik postępowania, sytuację finansową powódki i pozwanego oraz charakter roszczenia alimentacyjnego.

Na mocy art. 333§ 1 pkt 1 kpc Sąd nadał wyrokowi w punkcie II rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Botko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Jaworznie
Data wytworzenia informacji: